Project summary / Layihənin xülasəsi

Erasmus+ KA2 Partnership PETRA focuses on the promotion of teaching and learning excellence in Azerbaijan Universities by building capacity, enhancing usage of technology and innovation, providing support for teaching and research, and establishing long-lasting partnerships with European Partners.

The wider objective of this project is promoting teaching and learning excellence, and target groups are teachers, students, and administrators. The specific objectives of the project are to build capacity for developing the teaching and learning process to meet pedagogical and technological needs of faculty at all stages of their career, and improving and providing quality teaching and learning through usage of innovative technology, promoting research, and establishing long-lasting partnerships with European universities. The project will serve identified needs by building the model of excellence in learning and teaching to guide and methodologically support the education process within identified education institutions in Azerbaijan which will further disseminate this idea and model to others. This project will contribute to the progress of teaching and learning processes, building the capacity of university teachers  and enable them to use technology and innovations in their teaching, to link their teaching with research making it evidence-based, collaborate with and learn from European Partners, improve their skills, and enable the students to benefit from these changes.

It is our firm belief that the establishment of TLC will assist the Azerbaijani universities to consolidate both its vision and mission in line with the current National Strategy for Higher Education.

PETRA project ended with the Nakchivan conference in February 2020.

Erasmus + KA2 Tərəfdaşlığı PETRA, potensialın artırılması, texnologiya və innovasiyaların istifadəsinin artırılması, tədris və tədqiqata dəstək verilməsi və Avropa tərəfdaşları ilə uzunmüddətli tərəfdaşlıq quraraq, Azərbaycan Universitetlərində tədris və təlimin təkmilləşdirilməsinə yönəlib.

Bu layihənin daha geniş məqsədi tədris və təlimə üstünlük verməkdir, hədəf qrupları isə müəllimlər, tələbələr və idarəçilərdir. Layihənin xüsusi məqsədləri müəllimlərin pedaqoji və texnoloji ehtiyaclarını kariyerinin bütün mərhələlərində qarşılamaq üçün tədris və təlim prosesinin inkişaf etdirilməsi üçün potensialın gücləndirilməsi, tədqiqatların təşviq edilməsi və innovativ texnologiyaların tətbiqi yolunda keyfiyyətli tədris və tədrisin təkmilləşdirilməsi və inkişafıdır. Avropa universitetləri ilə uzunmüddətli əməkdaşlıq qurmaq. Layihə, bu fikir və modelin başqalarına daha da yayılmasına imkan verən Azərbaycanda müəyyənləşdirilmiş təhsil müəssisələrində təhsil prosesinə rəhbərlik etmək və metodik cəhətdən dəstəkləmək üçün təlim və tədrisdə mükəmməllik modelini qurmaqla müəyyən edilmiş ehtiyaclara xidmət edəcəkdir. Bu layihə tədris və təlim proseslərinin inkişafına, universitet müəllimlərinin bacarıqlarının artırılmasına və onların tədrisində texnologiya və yeniliklərdən istifadə etməyə imkan verəcək, tədqiqatlarını tədqiqatla əlaqələndirmək üçün sübuta əsaslanan, əməkdaşlıq edən və Avropalı tərəfdaşlardan öyrənmək imkanı verəcəkdir. bacarıqlarını artırmaq və tələbələrə bu dəyişikliklərdən faydalanmaq imkanı verir.

TLC-nin yaradılması Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinə vizionu və missiyasını həm də mövcud Ali Milli Təhsil Strategiyasına uyğunlaşdırmaq üçün yardım edəcəkdir.

PETRA layihəsi 2020-ci ilin fevral ayında keçirilən Naxçıvan konfransı ilə sona çatdı.

   PROGRAMME COUNTRIES                      INSTITUTIONS

       PARTNER COUNTRIES                          INSTITUTIONS