Home » Meetings / Görüşlər » PETRA Kick-off meeting held at KHAZAR University

PETRA Kick-off meeting held at KHAZAR University

On July 17-18, 2017 kick off meeting of the PETRA project coordinated by Polytechnic University of Valencia was held at Khazar University (Baku, Azerbaijan)

Representatives of all local and European partners of the project participated in the kick of meeting. The meeting’s official part was opened with the speeches given by Professor Hamlet Isaxanli (Founder and Chairman of Board of Directors and Trustees of Khazar University), Dr. Sulhaddin Gozalov (Head of Student Support and Exchange Programs Unit Department of Science and Higher Education, Ministry of Education of Azerbaijan Republic), Dr. Javier Orozco (project manager from UPV) and Mr. Parviz Bagirov (Head of the National ERASMUS + office).

During the two-day meeting, detailed plan of activities, financial issues, roles and responsibilities of each partner, study visits, potential risks and the plans to overcome them were discussed. The group developed the 6-month plan and the first-year study visits of the project.

The three-year project was designed with close participation of 9 partners from Azerbaijan and 5 partners from Europe and it was granted with 908.623 €.

The project’s direct beneficiaries are PhD students, researchers and other members of academic staff.

2017-ci il 17-18 iyul tarixlərində Xəzər Universitetində (Bakı, Azərbaycan) “Valensiyanın Politexnik Universiteti” tərəfindən koordinasiya olunan PETRA layihəsinin iclası keçirilib.

Layihənin bütün yerli və Avropa tərəfdaşlarının nümayəndələri görüşün fəthinə qatıldılar. Görüşün rəsmi hissəsi professor Hamlet İsaxanlı (Xəzər Universitetinin Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının təsisçisi və sədri), Sülhəddin Gözəlov (Tələbə Dəstək və Mübadilə Proqramları Bölməsi Elm və Ali Təhsil Nazirliyi, Nazirlik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi), Javier Orozco (UPV-dən layihə meneceri) və Parviz Bağırov (Milli ERASMUS + ofisinin rəhbəri).

İki gün davam edən iclasda ətraflı fəaliyyət planı, maliyyə məsələləri, hər bir tərəfdaşın rolları və məsuliyyətləri, iş səfərləri, potensial risklər və onların aradan qaldırılması planları müzakirə olunmuşdur. Qrup, layihənin 6 aylıq planını və ilk illik iş səfərlərini hazırladı.

Üçillik layihə Azərbaycanın 9 tərəfdaşının və Avropadan 5 tərəfdaşın sıx iştirakı ilə hazırlanmış və 908.623 € verilmişdir.

Layihənin birbaşa benefisiarları doktorant, tədqiqatçı və akademik heyətin digər üzvləridır.