Home » Sin categoría » Valencia meeting

Valencia meeting

The activities included a management meeting, a study program and an international seminar within the HEAd 2018 conference for Azerbaijan. The study program included the following topics:

 • University programs accreditation
 • Developing Faculty skills
 • Long-life learning programs at UPV
 • Doctoral school development
 • H2020 and research at UPV
 • Erasmus+ programs management and proposal preparation
 • Student exchange management
 • University Science park and technology transfer
 • Flipped teaching
 • Business program at UPV
 • MOOCs and blended learning
 • Sakai platform
 • PoliMEDIA studios and recording

The teaching results can be observed on the following recordings:

Tədbirlər Azərbaycan üçün HEAD-2018 konfransı çərçivəsində idarəetmə toplantısı, təhsil proqramı və beynəlxalq seminar daxil edilib. Tədqiqat proqramı aşağıdakı mövzulardan ibarət idi:

 • Universitetlərin akkreditasiya proqramları
 • Fakültənin bacarıqlarını inkişaf etdirmək
 • UPV-də uzun ömürlü təhsil proqramları
 • Doktorluq məktəbi inkişafı H2020 və UPV-də araşdırma
 • Erasmus + proqramlarının idarə edilməsi və təkliflərin hazırlanması
 • Tələbə mübadiləsi idarə Universitet elm parkı və texnologiya transferi
 • Təlim tədbiri UPV-də biznes proqramı MOOCs və qarışıqlı öyrənmə
 • Sakai platforması PoliMEDIA studiyaları və qeydləri

Tədris nəticələrinə aşağıdakı qeydlərdə baxa bilərsiniz:

   PROGRAMME COUNTRIES                      INSTITUTIONS

       PARTNER COUNTRIES                          INSTITUTIONS