Home » Sin categoría

Category Archives: Sin categoría

Khazar University meeting

All partners of the PETRA Project developed the scheduled workshop on the development of Research capacities. All partners have already begun the acquisition process for getting the hardware necessary for the establishment of the Teaching and Learning centers.

 

Valencia meeting

The activities included a management meeting, a study program and an international seminar within the HEAd 2018 conference for Azerbaijan. The study program included the following topics:

 • University programs accreditation
 • Developing Faculty skills
 • Long-life learning programs at UPV
 • Doctoral school development
 • H2020 and research at UPV
 • Erasmus+ programs management and proposal preparation
 • Student exchange management
 • University Science park and technology transfer
 • Flipped teaching
 • Business program at UPV
 • MOOCs and blended learning
 • Sakai platform
 • PoliMEDIA studios and recording

The teaching results can be observed on the following recordings:

Tədbirlər Azərbaycan üçün HEAD-2018 konfransı çərçivəsində idarəetmə toplantısı, təhsil proqramı və beynəlxalq seminar daxil edilib. Tədqiqat proqramı aşağıdakı mövzulardan ibarət idi:

 • Universitetlərin akkreditasiya proqramları
 • Fakültənin bacarıqlarını inkişaf etdirmək
 • UPV-də uzun ömürlü təhsil proqramları
 • Doktorluq məktəbi inkişafı H2020 və UPV-də araşdırma
 • Erasmus + proqramlarının idarə edilməsi və təkliflərin hazırlanması
 • Tələbə mübadiləsi idarə Universitet elm parkı və texnologiya transferi
 • Təlim tədbiri UPV-də biznes proqramı MOOCs və qarışıqlı öyrənmə
 • Sakai platforması PoliMEDIA studiyaları və qeydləri

Tədris nəticələrinə aşağıdakı qeydlərdə baxa bilərsiniz:

Jyväskylä meeting

All partners met at the Jyväskylä University of Applied Sciences for developing the following program:

Bütün tərəfdaşlar aşağıdakı proqramı inkişaf etdirmək üçün Jyväskylä Tətbiqi Elmlər Universitetində görüşdülər:

Day

28 May

29 May

30 May

31 May

1 June
Place Lea Pulkkinen Lea Pulkkine Uni library Agora B212.1  Lea Pulkkinen
9.00-17.00 9.00-10.00

Entrepreneurial mindset and research commercialization

 

10.00-10.30

Action research with the companies

 

12.00-13.00

Introduction Moodle

13.00-14.00

Teachers´ courage to use technology in teaching

14.00-15.00

Experiences of education export

15.00 University of Jyväskylä staff spring picnic

9.00-10.00

Open access

10.00-11.00      Databases and information search

11.30-12.00

Institutional repository JyX

12.00-12.30 Access to databases

14.00-15.00

Campus walk tour

 

9.00-11.00

Workshop Moodle

11.30-13.00

Workshop strategic planning

14.30-15.30

Workshop Moodle online

 

 

9.00-11.00

Workshop strategic planning

 

11.30- 12.00

Feedback

 

End of the meeting

17.00-21.00 17.00 Welcome meeting 18.30 Bus leaves from Agora to Savutuvan apaja

Vienna meeting

Workshop and Training Seminar on “Developing Research Capacities and Research Competences”

From March 5-9, 2018, a total of 43 representatives from all PETRA partners met at the UAS BFI Vienna for the fourth project meeting. The UAS BFI Vienna was delighted to welcome assistant rectors, deans, directors of research & development, researchers, directors of innovation offices, department heads and directors of international offices from the partner organizations in Vienna.

In the first part of the meeting (Monday & Tuesday), participants attended 11 presentations, which dealt with the development of R&D capacities from different perspectives. The presentations covered the following topics:

 • Situation and development of R&D at universities in Azerbaijan and in Austria
 • Future Challenges of PhD Training in Azerbaijan
 • Examples from collaborative R&D projects at the UAS BFI Vienna
 • Funding schemes and opportunities (Horizon 2020, R&D funding in Austria)
 • Open Access Policy
 • Quality Assurance in Austrian Universities of Applied Sciences
 • Project management of R&D projects

These presentations triggered animated discussions and many ideas for the second part of the meeting (Wednesday & Thursday). Here, the representatives of Azerbaijani universities and of the Ministry of Education set up work groups assisted by EU partners, where they assessed the current situation in their home universities, derived development strategies and and designed plans how to develop further research capacities and competences at their universities.

The results showed high level of commitment and it was especially interesting to see how different strategies oriented towards the particular situations and needs of each university were developed in the work groups.

Summarizing the results on the last day (Friday) made clear that the meeting was very prolific and each university could develop next steps in a concrete way.

For further information: Programme of the meeting and additional documents download here

More pictures are available at the facebook page of the UAS BFI Vienna:

“Tədqiqat qabiliyyətlərinin və tədqiqat səlahiyyətlərinin inkişaf etdirilməsi” mövzusunda seminar və təlim seminarları

5-9 mart 2018-ci il tarixləri arasında bütün PETRA tərəfdaşlarının 43 nümayəndəsi dördüncü layihə toplantısı üçün UAS BFI Vyanada görüşdü. UAS BFI Vyana Vyana tərəfdaş təşkilatlarından köməkçi rektorlar, dekanlar, tədqiqat və inkişaf direktorları, tədqiqatçılar, innovasiya ofislərinin direktorları, şöbə müdirləri və beynəlxalq ofislərin direktorları qarşıladılar.

Yığıncağın birinci hissəsində (Bazar ertəsi və Çərşənbə axşamı) iştirakçılar, müxtəlif perspektivlərdən AR-GE qabiliyyətlərinin inkişafı ilə məşğul olan 11 təqdimata qatıldılar. Təqdimatlarda aşağıdakı mövzular müzakirə edildi:

 • Azərbaycanda və Avstriyadakı universitetlərdə AR-GE vəziyyəti və inkişafı
 • Azərbaycanda doktorantura təhsili üzrə gələcək problemlər
 • UAS BFI Vyana’da birgə Ar-Ge layihələrindən nümunələr
 • Maliyyələşdirmə sxemləri və imkanları (Horizon 2020, Avstriyada R & D maliyyələşdirilməsi)
 • Açıq Giriş Siyasəti
 • Avstriya Tətbiqi Elmlər Universitetlərində Keyfiyyətin Təminatı
 • AR-GE layihələrinin layihələrin idarə olunması

Bu təqdimatlar iclasın ikinci hissəsi (Çərşənbə və Cümə axşamı) üçün animasiya müzakirələri və bir çox ideyaya səbəb oldu. Burada Azərbaycan universitetlərinin nümayəndələri və Təhsil Nazirliyi Avropa İttifaqı tərəfdaşları tərəfindən dəstəklənən iş qruplarını yaratdılar. Onlar burada evdə mövcud olan vəziyyəti qiymətləndirib, inkişaf strategiyalarını hazırladılar və planlaşdırdıqları tədqiqat imkanları və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün planlar hazırladılar. universitetlər.

Nəticələr yüksək səviyyədə öhdəlik nümayiş etdirdi və iş qruplarında hər bir universitetin xüsusi vəziyyətlərinə və ehtiyaclarına yönəldilmiş müxtəlif strategiyaların necə inkişaf etdiyini görmək maraqlı idi.

Son gündə (Cümə) nəticələri yekunlaşdırdıqca toplantı çox məhsuldar idi və hər bir universitet növbəti addımları konkret bir şəkildə inkişaf etdirə bildi.

Daha ətraflı məlumat üçün: Yığıncaq proqramı və əlavə sənədlər buradan yükləyin

UAS BFI Vyana-nın Facebook səhifəsində daha çox şəkil var:

Publicada por FH des BFI Wien en Viernes, 9 de marzo de 2018

   PROGRAMME COUNTRIES                      INSTITUTIONS

       PARTNER COUNTRIES                          INSTITUTIONS